Landmeter Landmeter
Klik hier voor een offerte!


Laat je gegevens na en
geef een goede omschrijving van je opdracht

Per kerende ontvang je reactie van je landmeter!


Contacteer landmeter-expert Jan François.
landmeter-expert Jan François

activiteiten van de vastgoedmakelaar

Het KB tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (15 december 2005) stelt: "... Tot de bevoegdheid van de landmeter-expert behoren volgende activiteiten : ...
3° het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar ..."

Waar vele vastgoedmakelaars in de makelarij zijn terchtgekomen omdat zij goed zijn in verkopen, is de landmeter veeleer de technicus die vanuit zijn kennis van vastgoed de meest geschikte persoon is om te makelen in vastgoed. Zowel verkoper als koper kunnen hier hun voordeel mee doen.

© landmeter-expert Jan François
landmeter-expert Jan François - Gentse Steenweg 138 - 9620 Zottegem - uw landmeter
 | algemene voorwaarden | landmeters-experten.be