Landmeter Landmeter
Klik hier voor een offerte!


Laat je gegevens na en
geef een goede omschrijving van je opdracht

Per kerende ontvang je reactie van je landmeter!


Contacteer landmeter-expert Jan François.
landmeter-expert Jan François

de plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving bij aanvang en beëindiging van een huurovereenkomst
Dit kan belangrijk zijn voor de eigenaar of voor de huurder van een bebouwd goed. Is er geen plaatsbeschrijving gemaakt bij de aanvang van de huur dan wordt er van uitgegaan dat het goed betrokken werd in de toestand zoals het wordt verlaten. Derhalve is alle schade ten laste van de eigenaar.

De plaatsbeschrijving beschrijft de toestand bij de aanvang van de huur. Aan de hand daarvan kan de huurschade bij het einde van de huur vastgesteld worden. De plaatsbeschrijving is bovendien een stevig argument bij discussies voor een rechtbank.

De plaatsbeschrijving bij het begin en einde van werken
Wanneer er door werken schade aan de belendende constructies optreedt, is de aannemer daar voor verantwoordelijk. Om dit risico te dekken neemt een aannemer veelal een verzekering. De verzekeringsmaatschappij eist dan een plaatsbeschrijving.

Zelfs indien er geen plaatsbeschrijving is vereist, is het toch nuttig er een uit te voeren omdat de belendende eigenaar anders gebruik kan maken van de onduidelijkheid om bestaande scheuren op de aannemer of de bouwheer te verhalen.

© landmeter-expert Jan François
landmeter-expert Jan François - Gentse Steenweg 138 - 9620 Zottegem - uw landmeter
 | algemene voorwaarden | landmeters-experten.be