Immo immo
wordt verkocht door:
landmeter-expert Jan FRANCOIS
Gentse Steenweg 147 bus 5
9620 Zottegem
09/361 03 00

Notariskantoor Christiaan & Jeroen Uytterhaegen
Felix Beernaertsplein, 46A
9230 Wetteren
09/369 05 64


omschrijving:
Betreft een grond naast en achter de kerk van Munte; prachtige ligging.

stedenbouwkundige info:
woonuitbreidingsgebied

oppervlakte:
1,0490ha

bruikbaarheid:
Is momenteel bruikbaar ifv woningbouw door een sociale huisvestingsmaatschappij of wellicht ook ifv de realisatie van service-flats door een openbaar of privaat ontwikkelaar.
Een toekomstwaarde in functie van private ontwikkeling hoort tot de mogelijkheden.

gebruik:
Is vrij van pacht.


© immo aardBOL - Gentse Steenweg 147 bus 5 - 9620 Zottegem